lukedejong.nl

Welkom op deze site!

 

Je kunt hier kennis maken met mijn beeldend werk.

Dat bestaat o.a.uit foto's, tekeningen en collages, die ik vaak digitaal grafisch bewerk. Soms worden de resultaten gebundeld in boekvorm, of gecombineerd met dichtregels. Het resultaat kan voor mij ook aanleiding zijn, om ze op groter formaat te schilderen met acrylverf. Dat biedt mij de uitdaging om steeds opnieuw de technische mogelijkheden te onderzoeken van dit materiaal. Ook kan ik op groter formaat de eerder ontstane grafische afbeeldingen op een rijkere manier uitwerken. Soms maak ik ook installaties of ruimtelijke projecten samen met anderen. 

 

Inhoud en thematiek

Ik werk vanuit een onweerstaanbare behoefte, maar heb nooit mijn beroep van de kunst willen maken. Het creatief proces begint voor mij bij aandachtig kijken, en het is een manier om te reflecteren op alles wat ik in mijn leven meemaak. Zo kan ik mijn verbeelding integreren met de alledaagse rationaliteit. Daarbij ontstaan - vanuit een ongebruikelijk perspectief - steeds nieuwe mogelijkheden, verbindingen en betekenissen. Waar ruimte is voor openheid, en waar persoonlijke grenzen gerelativeerd worden, kan een ervaring van onderlinge verbondenheid ontstaan, die ik stimulerend vind. Een identiteit  kan alleen leven, als die min of meer vloeibaar is. De dynamiek van het leven boeit en inspireert mij, en ik zoek graag de dialoog met het onbekende. 

Vaak terugkerende thema’s in mijn werk zijn: de relativiteit van onze waarneming, licht en schaduw, beweging, verandering, en de relatie die mensen hebben met hun omgeving en met de natuur.

Ik hoop dat mijn werk ook anderen inspiratie biedt.

 

Over deze site

In het Portfolio kun je doorklikken op de afbeeldingen van 6 albums, en zo een indruk krijgen van wat ik maak.

Op de pagina Achtergrondinformatie, is informatie te vinden over mijn scholing en eerdere exposities. Ook kun je 2 korte filmpjes van Kees Tonkens over mijn werk (2012) bekijken. 

Onder de knop Nieuws is informatie te vinden over komende exposities.

Veel plezier bij het bekijken van deze site!

 

Luke de Jong.